Sistema amb tecnologia Israeliana, aquests descalcificadors utilitzen una malla de 20 microns, evitant que passin els materials més grans (metalls, graveta, òxid, paràsits d'aigua, etc.). A més a més filtra a 1 micra (50 cops més petit que un cabell humà) per atrapar els microplàstics existents a l'aigua. Després, un èmbol magnètic situat dins el filtre atrapa tots els materials pesats que porta l'aigua. Aquest tractament no permet que els sediments s'incrustin en les diferents parts de la instal·lació de la casa (canonades, aixetes, electrodomèstics, ...), això vol dir que separa les molècules de la cal (carbonat de calci i carbonat de magnesi) deixant el calci molecular i el magnesi molecular separats dels carbonats. 

També conte perles d'òpal per tractar l'aigua de bacteries multiresistents com pseudomones, legionel·la i ecoli.

Utilitza un procés d'Ionització, creant un camp magnètic que canvia l'estructura molecular de l'aigua. Això trenca els grans "clústers" de les molècules, obtenint petites unitats moleculars que revitalitzen l'aigua. El tractament físic de l'aigua fa que aquest model sigui molt adequat perquè no modifica químicament la composició de l'aigua. Pel qual no tira aigua contaminada al clavegueram amb sals ni resines.

També acaba amb el trasllat i emmagatzematge de sacs de sal i la seva aportació periòdica. D'aquesta forma la calç deixa de ser un problema per a les nostres instal·lacions i electrodomèstics.

També posseïm variants per instal·lacions industrials, comunitats de veïns, empreses, restaurants, etc.

Avantatges respecte al descalcificador salí:

 • No gasta sal.
 • Mínim rebuig d'aigua.
 • Espai reduït.
 • No varia el pH de l'aigua.
 • Baix manteniment.
 • Elimina incrustacions anteriors, recuperant pressió i cabal.
 • Aigua sempre potable.
 • Respecta la mineralització de l'aigua.
 • No cambia la composició química de l'aigua.
 • Atrapa microplàstics i el 100% del plom.
 • Tractament anti-arsènic, legionel·la, ecoli, pseudomones i bacteries aerobies.
 • Apte pel reg del jardi.
 • No contamina la xarxa publica de l'aigua.


Folleto Genesis.pdf


Contacta'n's sense cap compromís.