OSMOSI INVERSA
Generalment s'utilitza a la indústria alimentària, farmacèutica, etc. En funció de la producció d'aigua osmotitzada que es necessita, es farà un estudi on es proposarà el model més adequat.
DESCALCIFICADORS SALINS 

Bàsicament s'utilitzen a la indústria, però també per a Comunitats, empreses, locals, etc.Es fa un estudi de les necessitats en cada cas i es proposa el model adequat. Aquest tractament no és considerat un tractament ecològic.DESCALCIFICADOR ECOLÒGIC.S'utilitzen per al reg, la indústria, per comunitats sense alterar les propietats físiques de l'aigua. Aquest model neteja les canonades de les incrustacions de cal, on l'elimina, però manté les aportacions de calci i magnesi en l'aigua, ofereix un mínim consum d'aigua, atrapa els microplàstics, té un tractament anti arsènic, legionel·la, E. coli i pseudomones. També apte pel reg de plantes i jardins. Es fa un estudi i es proposa el model adequat.

AIGUA OXIGENADA 

Aquest és un tractament bàsicament per a rentadores industrials, per a rentar i desinfectar la roba, destinat a bugaderies, restaurants, residencies, hotels, etc. S'eliminen la majoria dels productes químics. El model proposat és el ECOFROG.

Hi ha la desinfecció de l'aigua, que pot ser per Llum Ultraviolada (U.V.) i per Ozó (piscines, spas, indústria, aigües residuals, rentadores, etc.)
I la desinfecció de l'aire i superfícies, amb generadors d'ozó. Normalment són tractaments puntuals de xoc amb canyons d'ozó, destinat per a locals, naus industrials, comerços, gimnasos, magatzems, cambres frigorífiques, etc.Contacta'n's sense cap compromís.