Per què és recomanable beure aigua hidrogenada?

Perquè l'hidrogen és l'antioxidant més potent, afavorint l'eliminació dels radicals lliures, reduint l'estrès oxidatiu, que és la causa de la majoria de les malalties i l'envelliment prematur. A més l'hidrogen, en ser l'element més petit i abundant, penetra on altres antioxidants no poden, com en les neurones i en el nucli de les cèl·lules.

Quanta aigua hidrogenada s'aconsella beure al dia?

D' 1 a 2 litres és el que hem de beure de qualsevol aigua. Es recomana que tota l'aigua que es begui sigui hidrogenada, encara que a partir d'un got al dia ja seria una gran ajuda per a regular el nostre nivell d'oxidació. Als Estats Units es ven aigua hidrogenada en envasos especials.

Es recomana per cuinar?

No, al bullir s'evapora l'hidrogen i es converteix en aigua comuna.

Podem prendre sobredosi d'hidrogen amb l'aigua hidrogenada?

No, per molt temps que s'hidrogeni l'aigua no pot sobrecarregar d'hidrogen. L'excés, a partir del nivell de saturació, s'evapora a mesura que es genera. A més, per molta aigua saturada d'hidrogen que beguem no arribaria al màxim recomanat.

Podem prendre demesiada càrrega elèctrica negativa antioxidant, per mitjà de l'aigua hidrogenada?

No, el problema és quan falta càrrega elèctrica negativa. Quan sobra, l'excés d'electrons es descarrega a través de la nostra pell. El problema és que ens descarreguem massa, provocant oxidació.

Per què necessitem prendre antioxidants?

Cada vegada que respirem, un 2% de l'oxigen que entra al nostre cos es converteix en oxigen dolent que ens s'oxida, són els anomenats "radicals lliures". Aquest oxigen dolent, es pot convertir en oxigen bo si li donem una càrrega elèctrica antioxidant. Si no la donem per mitjà dels antioxidants, la roba de les nostres cèl·lules, enmalantint-les o matant-les, procés que coneixem com a "oxidació". A més, l'estil de vida industrialitzat, augmenta el nivell d'oxidació, a causa de la mala alimentació, la contaminació, l'estrès, etc. També amb l'edat, necessitem prendre més antioxidants, ja que el nostre cos genera menys enzims antioxidants.

Pot substituir l'aigua hidrogenada als aliments antioxidants?

No, encara que prenguem aigua hidrogenada, les vitamines i minerals antioxidants dels aliments són necessaris, ja que tenen altres funcions vitals insubstituïbles. No deixarem de prendre fruita.

L'aigua hidrogenada ens ajuda a tenir més energia?

Si, quan el nostre nivell d'oxidació és alt, el nostre cos es nega a convertir l'aliment en energia, ja que això augmentaria encara més la oxidació. La càrrega antioxidant de l'aigua hidrogenada ajuda a regular el nivell d'oxidació del nostre cos, el qual permet que l'aliment es converteixi en energia, en comptes d'acumular-se en forma de greix.

Quan notaré els efectes de l'aigua hidrogenada?

Des del primer moment es pot notar més energia, hidratació, benestar general, millor digestió, major descans ... Però si parlem de millores importants, només es produiran després d'algunes setmanes o mesos si aconseguim reduir l'estrès oxidatiu, que és la causa de la majoria de les malalties i l'envelliment prematur.

Quin pH té l'aigua hidrogenada?

De 7 a 7,5 i molt similar al de la sang. L'hidrogen fa que el pH de l'aigua que tractem pugi mig punt. L'hidrogen està molt relacionat amb el pH, que significa "potencial d'hidrogen". És molt important prendre l'aigua amb pH neutre per no alterar el correcte funcionament del nostre cos. L'aigua hidrogenada, encara que no és alcalina, és MOLT alcalinitzant, ja que combat l'acidesa del nostre cos en combatre la principal causa d'aquesta, que és l'oxidació.

Puc hidrogenar qualsevol aigua?

No, l'aigua d'aixeta generalment té uns nivells de residu sec alts, depèn del lloc geogràfic on vivim; respecte a l'aigua mineral, hi ha algunes amb excés de minerals, es recomana usar aigua amb menys de 100 mg / l. de residu sec. O sigui, aigua de baixa mineralització o mineralització molt feble, com l'aigua d'osmosis inversa.

Sap diferent l'aigua hidrogenada?

Quan la bevem dóna la sensació de ser més atomitzada i lleugera, amb el que canvia el sabor d'una manera molt subtil. Generalment és molt agradable de prendre.

L'hidrogenerador depura l'aigua?

No, per depurar l'aigua recomanem un equip d'osmosi inversa o utilitzar aigua de mineralització molt dèbil, l'aigua ha d'estar ja depurada amb baix residu sec per al generador d'hidrogen.

Quant de temps puc conservar l'aigua hidrogenada?

L'hidrogen s'evapora entre 3 i 4 hores en un got o envàs obert. Si es conserva en un envàs hermètic sense càmera d'aire, es pot conservar diversos dies.

Que és l'ORP?

Significa potencial òxid-reductor i es mesura en mil·livolts, que poden ser en positiu o en negatiu. "Oxidat" indica que té càrrega elèctrica positiva i que roba electrons. "Reduït o antioxidant vol dir que té càrrega elèctrica negativa i que dóna electrons. Com més alt i negatiu millor.

L'aigua hidrogenada segueix sent H2O?

Si, la fórmula de l'aigua no canvia quan s'hidrogena, tot i que canvia la forma en què s'agrupen les molècules. L'aigua normal s'agrupa en grups de 12 a 14 molècules d'H2O; mentre que l'aigua hidrogenada s'agrupa en grups més petits, normalment de 6, donant lloc a aigua hexagonal. Cada grup de 6 molècules d'H2O atrapa una molècula d'hidrogen per mitjà d'un enllaç iònic, que el transporta fins a les nostres cèl·lules.

Té algun manteniment l'hidrogenerador?

Sí, es recomana canviar un cop l'any un petit filtre de carbó i els elèctrodes cada cinc anys.