N'hi ha de dos tipus:

  • Generador d'ozó de baixa producció i concentració d'ozó per ambients poc contaminats quan hi ha persones a l'ambient a desinfectar.S'utilitza tecnologia de descarrega en corona silenciosa amb dielèctric ceràmic, refrigerat per aire. Funciona a partir d'aire ambient prefiltrat. Tenen una producció inferior a 0,6 gr.O3/h.
  • Generador d'ozó d'alta producció i concentració d'ozó, són tractaments de xoc, puntuals on no hi ha persones en l'ambient a tractar. Hi ha models fixes (paret) i portàtils (Canyó). Tenen una producció entre 3 i 30 gr.O3/h.

    Utilitat - S'utilitza per desinfectar i eliminar olors a les llars, oficines, consultes mèdiques, veterinàries, sales d'espera, geriàtrics, guarderies, gimnasos, farmàcies, botigues de roba, comerços, vestuaris, provadors, banys, cotxes, taxis, autobusos, furgonetes, naus industrials, etc.

    Eficàcia - L'Ozó desinfecta l'ambient i les superfícies, elimina virus, bateries i fongs oxidant-los i passat un temps l'ozó es converteix en oxigen novament, no deixant cap mena de residu. No intervé cap producte químic.
Contacta'n's sense cap compromís.